Sporthal

De sportvereniging Verburch mag zich verheugen in het bezit te zijn van een schitterende overdekte sportaccommodatie, de Jan van der Valk Sporthal.
Eigenlijk moeten we spreken over de sporthallen, want het zijn er twee.
De grote hal meet 50 x 30 m, de kleine hal 42 x 22 m. Beide hallen lenen zich tot een breed scala van binnensporten.

Situatietekening Sporthal Verburch
 

 
Ingang
 
 
De sporthal is vernoemd naar wijlen dhr. Jan van der Valk, een man die Verburch onschatbare diensten heeft bewezen en wiens nagedachtenis wij op deze wijze in ere hebben willen houden.
Ondanks het feit, dat de beide hallen intensief worden gebruikt, zijn er nog enkele tijdstippen beschikbaar voor vrije huur.
Zie voor de beschikbare haltijden de informatie onder de knop "haltijden" in het menu links-boven.
 
Voor vragen of opmerkingen over huur/gebruik van onze sporthal, kunt u contact op nemen met Pieter Batenburg via "Contact"