Hervatting Jeu de Boules en Klaverjasmiddag

De quarantaine tijd zit er gelukkig op.
We kunnen weer gaan Boulen op maandagmiddag 30 augustus 2021 en klaverjassen op woensdagmiddag 1 september 2021.
Van beiden is de begintijd 13.30 uur.
Veel plezier en denk aan de 1,5 meter afstand!