Verenigd in beweging

Reactie: drugs in ons dorp

In de laatste editie van Poeldijk Nieuws (nr. 21), wordt Verburch Sportcentrum genoemd als mogelijke locatie van drugshandel. Citaat: ‘….ik zie zo vier of vijf auto’s staan, verspreid, lichten aan…..’. En even verderop: ‘….het beeld blijft in mijn gedachten, voelt niet goed….’. En wéér wat verder: ‘….dat dit wel eens de dealers kunnen zijn waar jongere Poeldijkers hun genot, verdoving, geluk kunnen halen’. En vervolgens staat er pontificaal een foto bij van het parkeerterrein van Verburch, alsof het gaat over het bolwerk van een levendige drugshandel.

Op z’n zachtst gezegd is hier sprake van suggestieve berichtgeving. Dus als er auto’s met lampen aan op een parkeerterrein staan (en niet direct wegrijden), zou er wel eens van drugshandel sprake kunnen zijn. In de loop van een gemiddelde sportavond zal een dergelijk tafereel meermalen te zien zijn. Hoeft verder niks achter gezocht te worden. Navraag leert dat het tafereel (een halve kring van vier of vijf auto’s met lampen aan) op een zaterdagmiddag rond 12.00 uur werd waargenomen. En dan: op het parkeerterrein aan de overkant van de Arckelweg. OK, zoiets kan achterdocht wekken, maar toch worden wel erg snel en kort door de bocht aannames gedaan. Hoeveel lezers zijn er niet die volstaan met alleen de kop van het artikel lezen, de foto zien die erbij geplaatst wordt is en verbanden gaan leggen. Jammer. Of eigenlijk: een uitglijder!

Aan de andere kant kan niemand van de Verburch-betrokkenen hard maken dat er helemaal geen sprake is van dergelijke drugspraktijken. Het gebeurt helaas overal: in de buurt van scholen, bij trapveldjes, midden in woonwijken, noem maar op. Maar laten we ervoor waken al te snel te zijn met het trekken van conclusies, die gebaseerd zijn op….. Ja, op wat eigenlijk?

Mocht iemand onverhoopt signaleren dat er toch drugs worden verhandeld op of in de nabijheid van Verburch Sportcentrum, schroom niet en meld het dan bij je leider, het bestuur van je vereniging of rechtstreeks bij de Sportstichting (verburch@caiway.nl)!

Namens Sport Stichting Verburch, Peter van Leeuwen