Afscheid Riet de Jong als bestuurslid Jeu de Boules

Riet bedankt voor je inzet alle jaren en dat zijn er heel wat die je hebt gegeven aan Jeu de Boules Verburch’97 begon Arnold van Winden, voorzitter Jeu de boules, zijn woorden aan Riet de Jong.

Riet heeft op de Algemene Ledenvergadering van 30 juni 2022 haar functie in het bestuur wegens persoonlijke omstandigheden neer moeten leggen wat een groot gemis zal zijn voor de club. 

Riet stuurde de schoonmaakploeg aan, nieuwe leden werden door haar ontvangen, ze opende en sloot het clubhuis, hield oren en ogen open om signalen op te vangen zodat als er iets gaande was er direct ingegrepen kon worden en zo zijn er nog vele andere onzichtbare werkzaamheden waar zij zich vol voor inzette.

Riet namens alle leden heel veel dank voor alles.

Gelukkig zien we Riet nog wel op de speeldagen bij Jeu de Boules.