Arnold van Winden neemt afscheid als Voorzitter Jeu de Boules

Tijdens de Algemene Ledenvergadering, afgelopen donderdag 20 april 2023, nam Arnold van Winden afscheid van zijn functie als voorzitter van Jeu de Boules Verburch’97.
Er was een grote opkomst van leden in ons clubhuis. 
Na de pauze was het moment daar dat Arnold zijn afscheid als voorzitter ging aankondigden.
Eerst droeg Arnold, namens het bestuur, twee nieuwe bestuursleden voor: Jos Waegemaekers voor de functie van voorzitter en Wim de Smit als bestuurslid.
(De functie van bestuurslid stond nog open nadat Riet de Jong haar functie als bestuurslid had neergelegd). 
Alle leden verwelkomde de nieuwe bestuurders met applaus.
Hierna overhandigde Christien Kok, namens allen, aan Truus, vrouw van de afgetreden voorzitter, een mooi boeket bloemen en Arnold kreeg een wenskaart met inhoud.
Arnold nam opnieuw het woord en vertelde dat hij met veel plezier 12 jaar het voorzitterschap op zich heeft genomen. 
Hij bedankte dan ook iedereen die dat samen met hem had gedaan en wenste natuurlijk zijn opvolger succes.
Ook alle leden, vrijwilligers, etc. kregen een bedankwoord van de afgetreden voorzitter.
Hierna droeg Arnold officieel de voorzittershamers (letterlijk) over aan de nieuwe voorzitter.
Jos Waegemaekers, de nieuwe voorzitter, nam hierna het woord en richtte zich, namens allen, tot Arnold.
Jos sprak zijn waardering uit voor al het werk dat Arnold heeft verricht voor onze vereniging en bedankte hem voor alles wat hij heeft betekend voor Verburch’97 en dat is veel.
Vervolgens zegt Jos dat het bestuur heeft besloten, in samenspraak met Arnold, om hem als adviseur voor onze vereniging aan te stellen omdat het jammer zou zijn als alle kennis die Arnold heeft betreffende Verburch’97 verloren zou gaan voor de vereniging.
Na deze speech was er nog een verrassing voor Arnold.
Jos overhandigde hem een mooi aandenken in de vorm van een verjaardagskalender met foto’s van Arnold tijdens het jeu de boulen.
Na al deze officiële handelingen was het tijd geworden om met elkaar het glas te heffen en een toost uit te brengen op het wel en wee van onze vereniging.
 
Yvonne Koopman.