Corona-maatregelen Jeu de Boules Verburch'97

Beste leden,

Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 en de daarin aangekondigde maatregelen deel ik jullie het volgende mede: 

Met ingang van 6 november hebben alleen leden van de Jeu de Boule toegang tot de kantine/hal indien is vastgesteld dat: 

a) men middels de QR code gevaccineerd is

b) middels een schriftelijk bewijs blijkt dat je gevaccineerd bent

c) men middels een schriftelijk bewijs blijkt genezen te zijn van Corona

d) uit een bewijs blijkt dat men kort geleden getest is met een negatieve uitslag 

Er gaat, na controle van bovenstaande punten a t/m c, een eenmalige registratie op de ledenlijst, plaatsvinden, middels een paraaf van een bestuurslid, zodat er 1x gecontroleerd hoeft te worden.

Punt d zal echter elke keer weer moeten worden uitgevoerd en gecontroleerd.

Eenieder moet zich houden zowel binnen als buiten aan de basisregels.

Het ziet er naar uit dat deze maatregelen wel enkele maanden moeten worden volgehouden. 

Met sportieve groet, Arnold van Winden (Voorzitter)