Mededelingen speeltijden Jeu de Boules

Let op: 

Het bestuur heeft in haar vergadering besloten de openingstijd voor de Jeu de Boules op dinsdagen van 19.00 uur tot 22.30 uur te handhaven voor de komende periode.

Toelichting op dit besluit:

Het bestuur stelt zich ten doel meer nieuwe leden aan te trekken. Hierbij richt het bestuur zich ook op de groep werkende mensen.

Hiervoor is het belangrijk dat we aan deze specifieke doelgroep ook in de wintertijd voldoende gelegenheid bieden om te spelen. 

Door dit besluit kunnen werkende leden dan spelen op dinsdagavond en zaterdagmiddag.  

Volgend jaar zal opnieuw bezien worden of dit gecontinueerd wordt.

Uiteraard is iedereen van harte welkom op dinsdagavond.  

Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot de bestuursleden.

Dit zijn de  speeltijden van jeu de boules: 
Maandagmiddag, Donderdagmiddag en Zaterdagmiddag vanaf 13.30 uur en Dinsdagavond vanaf 19.30 uur

Jos Waegemaekers (Voorzitter)