Contact

Businessclub Vrienden van Verburch
Postbus 13
2685 ZG POELDIJK

Bankrekeningnummer: NL47 RABO 0147 9587 41
Rabobank Westland t.n.v. BC-VV
e-mail: vriendenvanverburch@gmail.com

Voorzitter: Nico Barendse
06-53759309

Secretaris:
Vacature

Penningmeester:
Fred van Zijl
06-53126421

Bestuurslid activiteiten:
Jordy Zwinkels

Bestuurslid begunstigers:
Wouter de Kok
06-23068683

Bestuurslid PR:
Jolanda Stijger
06-18831922

Bestuurslid algemeen:
John Bouwmeester

Bestuurslid algemeen:
Robin den Brabander


Op verzoek kunnen begunstigers een exemplaar van onze statuten en huishoudreglement verkrijgen.
 

Neem contact met ons op