De Business Club “Vrienden van Verburch” heeft als doelstelling de sportafdelingen binnen Verburch te ondersteunen bij de ontplooiing van de amateur, recreatie-en prestatiesport. Om dit te realiseren biedt de Businessclub een aantrekkelijk platform voor ondernemers, waarmee zij de kans krijgen om op een moderne wijze te netwerken en business te genereren.

Onze Business Club richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en eenieder die in het kader van zijn of haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in Poeldijk en wijde omgeving van doen heeft.

Onze missie is om alle sportafdelingen binnen Verburch naar een hoger plan te tillen. Wij willen de Jeugd stimuleren en motiveren te sporten bij Verburch.

Van de jaarlijkse bijdrage van onze begunstigers, wordt het grootste deel geïnvesteerd in Verburch met als doelstelling met name de jeugdopleidingen te ondersteunen. 

Aanmelden

Het laatste BusinessClub nieuws

Lid worden?

Steun via de Businessclub en wordt ook begunstiger van onze Businessclub en draag dit uit naar andere ondernemers met een “Verburch sporthart”. De bijdrage bedraagt € 900,00 exclusief btw per jaar. Een tweede begunstigers schap per bedrijf tegen gereduceerd tarief is mogelijk.

Contactgegevens:
E-mail: vriendenvanverburch@gmail.com

Businessclub Vrienden van Verburch
Postbus 13
2685 ZG POELDIJK

Bankrekeningnummer: NL47 RABO 0147 9587 41
Rabobank Westland t.n.v. BC-VV

Lees verder

Begunstigers

Contact