Gezellige feestdagen en sportief en ondernemend 2024

Businessclub Vrienden van Verburch wenst iedereen gezellige feestdagen en een sportief en ondernemend 2024. 

De Business Club “Vrienden van Verburch” heeft als doelstelling de sportafdelingen binnen Verburch te ondersteunen bij de ontplooiing van de amateur, recreatie-en prestatiesport. Om dit te realiseren biedt de Businessclub een aantrekkelijk platform voor ondernemers, waarmee zij de kans krijgen om op een moderne wijze te netwerken en business te genereren.


Onze Business Club richt zich dan ook op het bevorderen van de onderlinge contacten tussen ondernemers, vrije beroepsbeoefenaars, bestuurders en eenieder die in het kader van zijn of haar functie op enigerlei wijze met het bedrijfsleven in Poeldijk en wijde omgeving van doen heeft.

Onze missie is om alle sportafdelingen binnen Verburch naar een hoger plan tillen. Wij willen de Jeugd stimuleren en motiveren te sporten bij Verburch.
Van de jaarlijkse bijdrage van onze begunstigers, wordt het grootste deel geïnvesteerd in Verburch met als doelstelling met name de jeugdopleidingen te ondersteunen. 

Wilt u ook begunstiger worden van de businessclub. U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier. 
Nog vragen stuur een mail naar: vriendenvanverburch@gmail.com