24 november Algemene Jaarvergadering begint om 21.15 uur. De aanvangstijd wijkt af van eerdere berichten, excuses hiervoor.

Beste leden, ouders en andere belanghebbenden,

Helaas is er een fout geslopen in de aanvangstijd van de Jaarvergadering op donderdag 24 november a.s.

De aanvangstijd is 21.15 uur (i.p.v. 20.30 uur).

Met vriendelijke groet

Karin Heemskerk, secretaris.

****************************************************************************************
ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING VERBURCH DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 om 21.15 uur
Hierbij willen wij alle leden laten weten dat de Algemene Leden Vergadering op donderdag 24 november 2022 om 21.15 uur start.

Wij nodigen je uit om je vragen en/ of opmerkingen van te voren te mailen naar de secretaris, cm.heemskerk@icloud.com.

Wil je de Vereniging helpen, op welke manier dan ook, heb je tijd en/of ideeën laat het ons alsjeblieft allemaal weten en mail naar: cm.heemskerk@icloud.com De verslagen van alle commissies kan je ook via hetzelfde mailadres opvragen.

Alle vragen die vóór 15 november per mail gestuurd zijn naar cm.heemskerk@icloud.com, zullen zo goed mogelijk worden beantwoord.

AGENDA algemene ledenvergadering 24 november

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken - Scheidsrechters / inzet vrijwilligers / vrijwilligerspoule

3. Notulen jaarvergadering 2021

4. Jaarverslagen diverse Commissies

5. Verhoging contributie

6. Jaarverslag penningmeester

7. Vragen van leden via mail

8. Sluiting

HET BESTUUR van HV VERBURCH