Afmelden lidmaatschap

Afmelden lidmaatschap

Afmeldingen moeten voor 10 april van het lopende jaar schriftelijk bij de ledenadministratie worden gedaan. Dus niet bij een leidster of leider.

Voor een afmelding graag de volgende gegevens mailen naar linda-handbal@live.nl

Naam, Achternaam, Adres, Huisnummer, Postcode, Plaats en Reden tot beëindiging van het lidmaatschap.