ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING VERBURCH

ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING
VERBURCH DONDERDAG 25 NOVEMBER 2021

Hierbij willen wij alle leden laten weten dat ook dit jaar de ALV digitaal zal plaatsvinden. Dit om reis- en contactmomenten zoveel mogelijk te beperken. Wij nodigen je daarom uit om vragen en/of opmerkingen te mailen naar de secretaris.  

Wil je de Vereniging helpen, op welke manier dan ook, heb je tijd en/of ideeën laat het ons alsjeblieft allemaal weten en mail naar:  k.heemskerk@icloud.com 

De verslagen van alle commissies worden geplaatst op onze site.

Alle vragen die vóór 20 november per mail gestuurd zijn naar k.heemskerk@icloud.com, zullen zo goed en snel mogelijk worden beantwoord. Daarnaast kan er, vóór 20 november via de mail, een verzoek worden gedaan om de jaarcijfers in te zien, naar hetzelfde mailadres.
AGENDA algemene ledenvergadering 25 november

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

- Scheidsrechters / inzet vrijwilligers / vrijwilligerspoule

3. Notulen jaarvergadering 2020

4. Jaarverslagen diverse  Commissies (te lezen op de site)

5. Jaarverslag penningmeester

6.  Vragen van leden via mail

7.      Kanjer van het jaar

8. Sluiting.
HET BESTUUR van HV VERBURCHCONCEPT NOTULEN  ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING VERBURCH MAANDAG 30 NOVEMBER 2020    

1. Opening door de voorzitter  
In verband met de maatregelingen mbt Covid-19 is er digitaal vergaderd door het Dagelijks Bestuur. 

2. Mededelingen en ingekomen stukken  
De leden en ouders van de leden is verzocht om vragen te mailen naar de secretaris.  

Er zijn geen vragen per mail binnengekomen en ook geen ingekomen stukken.  

- Verjonging Arbitrage en Bestuur  

Dit blijft een punt van aandacht.  

- Versterking Commissies  

Het Bestuur is heel blij met de aanmelding van Peter van Dijk om, namens de Handbal deel te nemen in de CEK.  

3. Notulen jaarvergadering 2019  
De notulen wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst.  

4. Jaarverslagen diverse Commissies (te lezen op de site)  
Alle Commissies hebben gehoor gegeven aan het verzoek een verslag te schrijven over de activiteiten van het afgelopen jaar.  

5.Jaarverslag penningmeester  
Er is door de leden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afspraak te maken om de jaarverslagen in te zien.  

6. Vragen van leden via mail  
Zie punt 1.   

7. Sluiting.  
Voordat deze, heel korte, vergadering wordt afgesloten meldt de voorzitter dat de verkiezing tot Kanjer van het Jaar 2020 is gewonnen door 3 Kanjers.  

Te weten; Yoëlle, Quinty en Peter van Dijk.  

Yoëlle en Quinty zetten zich onbaatzuchtig in voor vele taken zoals trainen, coachen daarnaast ook nog, samen met hun vader Peter, voor veel werkzaamheden in en rond de kantine.  

Omdat het Bestuur niet kon kiezen, is besloten om drie vrijwilligers uit te roepen tot Kanjer van het jaar 2020.  

Zij zullen later in de maand december in het zonnetje worden gezet.  


Het Bestuur heeft de twee zussen Quinty en Yoëlle ook aangemeld voor de nominatie voor UITBLINKER van de gemeente Westland.  


Verslagen commissies 
Activiteitencommissie
Op zaterdagavond 30 oktober was het eindelijk zo ver: Verburch Fright Night! Anders dan eerdere edities van de spooktocht vond de tocht deze keer plaats op Verburch-terrein. Er was een mooie route uitgezet over de voetbalvelden en in de zaal. Op zaterdagmiddag werd al begonnen met het uitzetten en versieren van deze route. Gelukkig hadden we een topteam aan vrijwilligers die door weer en wind de hele tocht in elkaar hebben gezet. Toen eenmaal ook alle spoken gearriveerd waren was het plaatje compleet: Halloween kon beginnen!

Verspreid over de avond hebben uiteindelijk ongeveer 180 kinderen de tocht gelopen. De kinderen liepen in groepjes door operatiekamers, langs enge trollen, door een heksendorp, over een begraafplaats, en nog veel meer enge plekken. En wat was iedereen stoer! Bijna iedereen heeft de route helemaal uitgelopen. Na afloop konden de kinderen terecht in de kantine voor een lekker glas limonade en een zakje snoep. Ook was er een mini-disco waar nog tot laat in de avond de nodige dansjes werden gedaan.

Zonder alle hulp van de spoken en andere vrijwilligers was ons dit niet gelukt, dus bedankt voor alle hulp! Wij kijken terug op een geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is, dus hopelijk zien we jullie volgend jaar weer.

Groetjes van de activiteitencommissie

PR commissie Verburch 2020-2021

Bijgewoond 3 vergaderingen, dit waren er wat minder door de coronamaatregelen.

Per afdeling van Verburch komt er maandelijks een verhaal van de vrijwilliger van de maand in Poeldijk Nieuws. Handbal was februari 2021 aan de beurt en heeft Silvia v.d. Voort in het zonnetje gezet.

Verder wordt er in dit overleg veel gesproken over het plaatsen van content op de website. Ook wordt gevraagd om agenda op de website goed bij te houden en verhalen te delen op Facebook

Er is een grote advertentie geplaatst in het Hele Westland (aug. 2021)

jeugdcommissie Verburch 2020-2021

Het seizoen 2020-2021 was net als het seizoen daarvoor weer een bijzonder jaar door Corona. De competitie stopte al snel en dit betekende dat de jeugdcommissie direct op zoek ging naar een oplossing. De binnentraining werd verplaatst naar buiten; de D-jeugd trainde zelfs een keer in de sneeuw! Eigenlijk ging dat heel goed en gingen bijna alle trainingen door. En ook de wedstrijden hebben we door kunnen laten gaan. Natuurlijk niet in competitievorm maar onderling werd er om de week gespeeld, waarbij de oudere jeugd begrijpelijk wel de echte wedstrijden misten. Gelukkig hebben we aan het einde van het seizoen toch nog een aantal competitiewedstrijden kunnen spelen.

Ook in de vakanties zat de jeugdcommissie niet stil. We zorgden voor een leuk alternatief programma voor de jeugd met bijvoorbeeld een vossenjacht, de krokussporten en als afsluiter van dit gekke seizoen een gave middag en avond met de Verburchspelen. Alle leden konden kennismaken met de verschillende sporten van Verburch waaronder volleybal, dansen en boogschieten. Het was een te gekke afsluiting van het seizoen!

We zijn blij te melden dat we ondanks dit bijzondere seizoen geen jeugdleden zijn verloren, maar dat er juist leden zijn bijgekomen. We kunnen toch nog met een tevreden gevoel terugkijken op het afgelopen seizoen. Nu op naar een sportief en 'normaal' seizoen! 

Verslag CEK, afdeling Handbal Verburch, seizoen 20/21

Het afgelopen jaar was een lastig jaar voor de kantine.

Vanwege Corona is de kantine lang dicht geweest en kon daarom geen inkomsten genereren.

We hebben dit wat kunnen opvangen door de verkoop van de voorraad die er nog stond. En de gemeente heeft ook nog wat gaatjes weten te dichten. En de kantine is ook goed schoongemaakt en het terras is een keer goed aangepakt.

Inmiddels is de kantine weer open en is er zelfs weer een derde helft geweest met een goede omzet. Ook is er weer een pubquiz georganiseerd die binnen een paar uur was uitverkocht.

Verder komen er weer wat activiteiten aan die nog in de pen zitten.

Dus we draaien weer. Nog wel wat stroef met de bezetting, maar daar zijn we druk mee bezig.

Peter van Dijk


Verslag Kledingcommissie, activiteiten in 2020-2021

Begin van seizoen 2020-2021 hebben we een verkoopavond gehouden voor de leden van Verburch. Deze werd weer verzorgd door Xcelsior Sport. Hier konden ze schoenen kopen en de kleding passen en bestellen.

Inmiddels is het voor de leden wel duidelijk dat de kledingcommissie dit heeft overgedragen aan Xcelsior. Dit gaat goed en er was redelijk animo voor. Door de corona wordt er toch minder materiaal aangekocht. De meeste hebben nog schoenen en kleding van het jaar ervoor, tenslotte weinig aan gehad.

We hebben seizoen 2020-2021 de volgende teams gesponsord:

I4careSecurity de B1

Van Rest autoschade en auto Lelieveld de D3

Ook dit jaar zijn we weer druk bezig geweest om de samenwerking met Xcelsior te verbeteren. Het blijkt dat we ook hier tegen dezelfde problemen aanlopen maar inmiddels pakken ze dit goed aan dus zien we zeker verbetering.

Door de corona is helaas weer grotendeels het jaar verloren gegaan.

In september 2021 hebben we weer 2 inloopavonden gedaan en deze zijn volledig door Xcelsior verzorgd.

Zoals we vorig jaar hebben aangegeven, zullen wij eind van dit jaar de kledingcommissie gaan verlaten. We zijn blij dat er twee ouders zich hebben aangemeld om dit van ons over te nemen.

Rianne Scholl en Chantal Emmerik zullen vanaf volgend jaar het aanspreekpunt zijn voor de kleding voor Verburch Handbal. Aangezien zij nog vol tussen de ouders staan van de jeugd, hebben zij genoeg goede initiatieven om de commissie te verbeteren.

We hebben de kledingcommissie de afgelopen 10 jaar met veel plezier gedaan en we wensen Rianne en Chantal dan ook veel succes en plezier toe met de activiteiten rondom deze commissie.

Esther, Adrienne, Rianne en Chantal