Algemene ledenvergadering HV Verburch

ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING VERBURCH 

DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022 om 20.30 uur


Hierbij willen wij alle leden laten weten dat de Algemene Leden Vergadering op donderdag 24 november 2022 om 20.30 uur start. Wij nodigen je uit om je vragen en/of opmerkingen van te voren te mailen naar de secretaris.  

Wil je de Vereniging helpen, op welke manier dan ook, heb je tijd en/of ideeën laat het ons alsjeblieft allemaal weten en mail naar:  cm.heemskerk@icloud.com

De verslagen van alle commissies worden geplaatst op onze site.

Alle vragen die vóór 15 november per mail gestuurd zijn naar cm.heemskerk@icloud.com, zullen zo goed mogelijk worden beantwoord.

AGENDA algemene ledenvergadering 24 november

1.  Opening door de voorzitter

2.  Mededelingen en ingekomen stukken

- Scheidsrechters / inzet vrijwilligers / vrijwilligerspoule

3.  Notulen jaarvergadering 2021

Notulen 2021

4.  Jaarverslagen diverse  Commissies (te lezen op de site)

Jeugdcommissie

Activiteitencommissie

Kledingcommissie

Sponsorcommissie

5. Verhoging contributie

6. Jaarverslag penningmeester

7. Vragen van leden via mail

8.  Sluiting


HET BESTUUR van HV VERBURCH