Corona protocol Verburch Handbal

Wij verzoeken alle leden en bezoekers van de vereniging zich aan deze regels te houden (naast het hanteren van de regels van het RIVM)!
 
Algemene uitgangspunten bij Verburch

 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen.
 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan die kunnen duiden op een Corona-besmetting.
 • Schud geen handen!
 • Was regelmatig je handen. Zorg voor eigen reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Het aantal sporters en begeleiders per team per wedstrijd is niet groter dan noodzakelijk voor de sportactiviteit (maximaal 20).
 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar wedstrijd/training
De 1,5 meter regel bij Verburch
 • Ben je 18 jaar of ouder, dan moet je tot iedereen, behalve tot kinderen t/m 12 jaar, 1,5 afstand bewaren.
 • Ben je ouder dan 12 jaar en jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen afstand te houden tot iedereen jonger dan 18 jaar, maar wel minstens 1,5 meter tot personen van 18 jaar en ouder.
 • Ben je jonger dan 13 jaar? Dan hoef je geen afstand te houden.
 • Enige uitzondering op de 1,5 meter: personen die een gezamenlijk huishouden vormen.
Aankomst bij Verburch
 • Schud geen handen!
 • Was en/of desinfecteer je handen bij aankomst in de sportaccommodatie.
 • Volg de richtlijnen van Verburch.
 • Houd overal 1,5 meter afstand.
 • Volg de verkeersstromen bij aankomst in sportaccommodatie
Kantine van Verburch
 • Volg de verkeersstromen die zijn aangegeven in de kantine.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Maximaal 94 mensen in de kantine.
 • Ga zitten, staan is niet toegestaan
 • Indien geen zitplaats beschikbaar, dan buiten plaatsnemen. 
Gedrag in de kleedkamers bij Verburch
 • In de kleedkamer dient iedereen van 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand te bewaren van elkaar (maximaal 5 personen in de binnenkleedkamers, incl doucheruimte, maximaal 8 personen in de buitenkleedkamers, incl doucheruimte).
 • Ook tijdens het douchen dient er afstand bewaard te worden (maximaal 2 personen onder de douche) 
 • Speelsters tot en met de B jeugd douchen thuis
 • Aangezien de kleedruimte te klein is, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte is om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
 • Sporttassen moeten tijdens de wedstrijd/training mee naar het veld genomen worden, zodat de kleedkamers leeg zijn.
 • Na het douchen worden de kleedkamerdeuren direct opengezet, zodat de ruimte wordt doorgelucht;
 • Voor de wedstrijd 
 • Aangezien de kleedruimte te klein is, adviseren wij om de teambespreking ergens te houden waar voldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te waarborgen (bijvoorbeeld op het speelveld).
 • Ga zo kort als mogelijk, ca. 15 minuten ervoor, naar de wedstrijd.
Betreden speelveld en begroeting
 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Bij de begroeting houdt zoveel mogelijk afstand. Er worden geen handen geschud.
 • Beide teamverantwoordelijken melden zich voor de toss bij de scheidsrechter(s). Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
Gedrag op het speelveld
 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren
  • Een clublied te zingen
  • Overwinningsmomenten te vieren
  • High fives te geven
Gedrag van het publiek
 • Er mogen maximaal 100 toeschouwers (75 van Verburch en 25 van de tegenpartij) in de grote sporthal/ bij de buitenvelden en maximaal 27 toeschouwers (20 van Verburch en 7  van de tegenpartij) in de kleine sporthal van Verburch aanwezig zijn.
 • Het is verboden om in groepsverband te zingen of te schreeuwen. Het is daarom niet toegestaan om:
  • Een yell, aanmoedigingskreet o.i.d. uit te voeren
  • Een clublied te zingen
  • Overwinningsmomenten te vieren.
  • High fives te geven.
 •  Het publiek dient 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Daarnaast dienen zij minimaal 1,5 meter afstand te bewaren tot het speelveld, de wisselzone en de wisselbanken.
 • Volg de richtlijnen van Verburch
Wisselbank en wisselzone
 • Op de wisselbank en in de wisselzone adviseren wij zoveel mogelijk afstand te bewaren.
Tijdens de wedstrijd
 • Advies is om als scheidsrechter waar mogelijk de 1,5-meter afstand te waarborgen tot de spelers.
 • Als de 1,5-meter afstand een normale sportbeoefening in de weg staat, mag deze tijdelijk losgelaten worden.
 • Het advies is dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten geen fysiek contact hebben, zoals op de wisselbank of tijdens een wissel.
 • Wanneer de bal in het gezicht van de speler komt, adviseren wij om het spel te vervolgen met een nieuwe bal of de bal te ontsmetten.
 • Wanneer een speler geblesseerd op het veld ligt, adviseren wij om op afstand te vragen hoe het met de persoon gaat. Wij adviseren om de persoon niet te helpen bij het opstaan, tenzij dit vanwege de ernst van de blessure niet anders gaat.
 • Wanneer een scheidsrechter van mening is dat een persoon bewust naar iemand toe hoest of spuugt, dan wordt dat beschouwd als uiterst onsportief gedrag en zal hiervoor gestraft worden
Rust / pauze
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
 • Wij adviseren, mits beide teams hiermee akkoord gaan, om de gehele wedstrijd op dezelfde speelhelft te spelen. Wanneer teams toch willen wisselen van speelhelft tijdens de rust, adviseren wij om de wisselbanken te desinfecteren tijdens de rust.
Na de wedstrijd
 • Schud geen handen tijdens het bedanken. Houd 1,5 meter afstand van elkaar.
 • De teams, scheidsrechters en officials adviseren wij om het speelveld gefaseerd te verlaten, om hiermee de 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.
 • Was en/of desinfecteer je handen na afloop van de wedstrijd en bij het verlaten van de accommodatie.
 • Het advies blijft, douche zoveel mogelijk thuis en ga na de wedstrijd zo snel mogelijk naar huis. 
Trainingen bij Verburch 
 • Vóór de training ontsmetten/wassen alle spelers de handen; 
 • Na de training ontsmetten/wassen alle spelers de handen; 
 • Voor en na de trainingen houden de spelers  1,5 meter afstand van elkaar;
 • Ten opzichte van de trainer en begeleiders wordt altijd 1,5 meter afstand in acht genomen.
 • Kom zoveel mogelijk omgekleed naar de training, douche thuis en ga na de wedstrijd zo snel mogelijk naar huis.
Uitwedstrijden 
 • Informeer na aankomst bij  andere verenigingen naar protocol
 • Respecteer het protocol bij andere verenigingen!
 • Ga zo kort als mogelijk, ca. 15 minuten voor aanvang, naar de wedstrijd
 • Houd er rekening mee, dat er niet omgekleed/gedoucht kan worden bij andere verenigingen en dat er geen gebruik van de kantine kan worden gemaakt.
 • Voor uitwedstrijden op de grote parkeerplaats verzamelen en toeschouwers beperken tot noodzakelijk aantal.
 • Houd rekening met de adviezen van het RIVM ivm het vervoer naar uitwedstrijden.