Notulen Algemene ledenvergadering

NOTULEN  
ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING VERBURCH   
MAANDAG 30 NOVEMBER 2020  

1. Opening door de voorzitter  

In verband met de maatregelingen mbt Covid-19 is er digitaal vergaderd door het Dagelijks Bestuur. 

  

2. Mededelingen en ingekomen stukken  

De leden en ouders van de leden is verzocht om vragen te mailen naar de secretaris.  

Er zijn geen vragen per mail binnengekomen en ook geen ingekomen stukken.  

- Verjonging Arbitrage en Bestuur  

Dit blijft een punt van aandacht.  

- Versterking Commissies  

Het Bestuur is heel blij met de aanmelding van Peter van Dijk om, namens de Handbal deel te nemen in de CEK.  

 

3. Notulen jaarvergadering 2019  

De notulen wordt goedgekeurd en zal op de site worden geplaatst.  

 

4. Jaarverslagen diverse Commissies (te lezen op de site)  

Alle Commissies hebben gehoor gegeven aan het verzoek een verslag te schrijven over de activiteiten van het afgelopen jaar.  

 

5.Jaarverslag penningmeester  

Er is door de leden geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een afspraak te maken om de jaarverslagen in te zien.  

 

6. Vragen van leden via mail  

Zie punt 1.  

 

7. Sluiting.  

Voordat deze, heel korte, vergadering wordt afgesloten meldt de voorzitter dat de verkiezing tot Kanjer van het Jaar 2020 is gewonnen door 3 Kanjers.  

Te weten; Yoëlle, Quinty en Peter van Dijk.  

Yoëlle en Quinty zetten zich onbaatzuchtig in voor vele taken zoals trainen, coachen daarnaast ook nog, samen met hun vader Peter, voor veel werkzaamheden in en rond de kantine.  

Omdat het Bestuur niet kon kiezen, is besloten om drie vrijwilligers uit te roepen tot Kanjer van het jaar 2020.  

Zij zullen later in de maand december in het zonnetje worden gezet.  

Het Bestuur heeft de twee zussen Quinty en Yoëlle ook aangemeld voor de nominatie voor UITBLINKER van de gemeente Westland.