Verenigd in beweging

40 jaar sporthal

Na een hele serie gesprekken, schermutselingen en voorhoedegevechten met de gemeente Monster  komt van díe kant op 28 november 1978 een principe akkoordverklaring. Het betekent in  eerste instantie niet veel meer dan dat bij Verburch mag worden doorgewerkt aan de plannen. De bouwcommissie – bestaande uit de heren Cees Breumelhof, Jan van Galen, Joop van Paassen en Harry van der Arend – gaat slagvaardig aan het werk. Twee dagen later al wordt besloten een schetsontwerp inclusief een technische beschrijving te maken en aan de hand daarvan een vijftal bouwondernemingen te benaderen: HBM (Rijswijk), Mick Eekhout (Delft), Kreuger (Schiedam) en van Mierlo en WEBOMA (beiden uit Wateringen). Weer een week later is het al zover: na wat discussie en gesleutel worden de door Joop gemaakte schets en technische beschrijvingen goedgekeurd. Bureau Inpijn Blokpoel uit Waddinxveen wordt in de arm genomen om bodemonderzoek te verrichten t.b.v. heiwerk en fundaties. Op 15 december al worden de kandidaat-bouwers verzocht zich in te schrijven en hun prijs vóór 26 januari 1979 in te dienen. Op 28 december moeten tekeningen en bouwaanvraag-formulieren bij Openbare Werken ingediend worden, zodat alles ter inzage gelegd kan worden. Ook brandweerinspecteurs en welstandcommissie kunnen aan het werk. De vaart zit erin: als financieel meters worden gemaakt, kan eind april de eerste paal de grond in….!

Tekst: Peter van Leeuwen
Foto: Koos van Leeuwen