Verenigd in beweging

Bedrijvigheid op Verburch Sportcentrum

Vele Poeldijkers en sporters uit de regio weten dagelijks de ingang van ons mooie sportcentrum te vinden om één van de sportverenigingen, de Gym Fitness of Fysiotherapie Wouter de Kok te bezoeken. Binnen deze organisaties zetten veel mensen zich vol enthousiasme in om de activiteiten in goede banen te leiden. Maar wie zorgen er nu eigenlijk voor het beheer en onderhoud van Verburch Sportcentrum?

Tot 1 januari 2023 was Sport Stichting Verburch verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van Verburch Sportcentrum. In 2023 is de stichting gesplitst in 2 stichtingen: Sport Stichting Verburch Exploitatie en Sport Stichting Verburch Vastgoed.

Sport Stichting Verburch Exploitatie is verantwoordelijk voor het draaiend houden en ter beschikking stellen van Verburch Sportcentrum, met name de Jan van der Valk-sporthal. Het bestuur van de Sport Stichting Verburch Exploitatie bestaat uit de volgende personen: 
Paul Heemskerk (voorzitter), Leon Nolten (secretaris en vice-voorzitter) en Arjo Struik (penningmeester). Zij vormen het dagelijks bestuur. Daarnaast maken de voorzitters van de Verburch sportverenigingen (jeu-de-boules, handboogschieten, tennis, volleybal, handbal en voetbal) deel uit van dit bestuur.

Sport Stichting Verburch Vastgoed is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle grond en gebouwen van Verburch Sportcentrum. Het bestuur van de Sport Stichting Verburch Vastgoed bestaat uit de volgende personen: Peter Zuidgeest (voorzitter) en Frans van Velthoven (penningmeester). Voor een derde bestuurslid is op dit moment een vacature. 

De bestuursleden van beide stichtingen worden ondersteund door sportparkbeheerder Pieter Batenburg. Hij zorgt ervoor dat de dagelijkse zaken worden geregeld, onderhoudt het contact met de sporthalbeheerders, de leveranciers, de medewerkers en de huurders van de sporthal en andere gebouwen.

Eén van de belangrijkste zaken op de agenda van beide stichtingen is het verduurzamen van ons sportcentrum. Zo is alle verlichting in de sporthallen vervangen door led-verlichting en zijn vorige maand 200 nieuwe zonnepanelen geplaatst op de sporthal (naast de 450 die een aantal jaar geleden zijn geplaatst).
Afgelopen jaar is de sportvloer van de kleine sporthal vervangen en dit jaar hebben we veel energie gestoken in beveiliging, verzekeringen, keuringen van installaties op het sportcentrum en het verkrijgen van de nodige subsidies.

Er is dus ook achter de schermen van ons prachtige sportcentrum veel bedrijvigheid om te zorgen dat de omstandigheden om te sporten zo optimaal mogelijk zijn. Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op onze website.