Algemene ledenvergadering HV Verburch 2023

ALGEMENE LEDENVERGADERING HANDBALVERENIGING VERBURCH 
DONDERDAG 23 NOVEMBER 2023 om 21.30 uur 

Hierbij willen wij alle leden laten weten dat de Algemene Leden Vergadering op donderdag 23 november 2023 om 21.30 uur start. 
Wij nodigen je uit om je vragen en/ of opmerkingen van te voren te mailen naar de secretaris, cm.heemskerk@icloud.com.

Wil je de Vereniging helpen, op welke manier dan ook, heb je tijd en/of ideeën laat het ons alsjeblieft allemaal weten en mail naar: cm.heemskerk@icloud.com.

De verslagen van de commissies kan je ook via hetzelfde mailadres opvragen.
Alle vragen die vóór 10 november per mail gestuurd zijn naar: cm.heemskerk@icloud.com, zullen zo goed mogelijk worden beantwoord.


AGENDA algemene ledenvergadering 23 november 

1. Opening door de voorzitter 

2. Mededelingen en ingekomen stukken - Scheidsrechters & inzet vrijwilligers 

3. Notulen jaarvergadering 2022

4. Jaarverslagen diverse Commissies 

5. Jaarverslag penningmeester 

6. Vragen van leden via mail 

7. Sluiting 

HET BESTUUR van HV VERBURCH


Verslag kledingcommissie

Verslag Jeugdcommissie

Verslag Sponsorcommissie