Verenigd in beweging

Jan van der Valksporthal 40 jaar

In augustus is het 40 jaar geleden dat de Verburchsporthal in ge­bruik werd genomen. Daar ging een lange pe­riode aan vooraf waarin plussen en minnen de revue passeerden, mogelijke plekken wer­den bekeken, metingen gedaan en massa’s overleg binnen en buiten de deur. Eind 1978 werd op een speciale bijeenkomst in De Leuningjes aan de leden toestemming gevraagd een sporthal in eigen beheer te bouwen.Tot dan werd voornamelijk gebruik gemaakt van de hallen van Veiling Noord (nu ABC-ter­rein) en dat leidde regelmatig tot gevaarlij­ke, maar ook hilarische momenten. Met een overweldigende meerderheid kreeg de voor­bereidingscommissie onder voorzitterschap van de charismatische Jan van der Valk (de ‘burgemeester van Poeldijk’) toestemming de daad bij het woord te voegen. De schop kon de grond in! Noteer in uw agenda: het weekeinde van 21, 22 en 23 augustus. Daar mag niemand meer aankomen, die dagen zijn geblokkeerd! Aan het programma wordt driftig gespijkerd, maar dat komt goed. Wij zoeken allerlei materialen, documenten, prijzen, posters en toegangskaartjes die bij elkaar een mooi overzicht van 40 jaar sporthal kunnen ge¬ven. Voor een tentoonstelling bijvoorbeeld. Helpt u zoeken?

Peter van Leeuwen
peetvl@caiway.net