Verenigd in beweging

Peter van Leeuwen koninklijk onderscheiden

Zaterdag 22 augustus heeft locoburgemeester Vreugdenhil aan Peter Van Leeuwen een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Al meer dan veertig jaar is hij betrokken bij de Jan van der Valk sporthal van Verburch. Veertig jaar geleden bij de totstandkoming van de hal was hij als secretaris al actief en de festiviteiten rond het veertig jarig bestaan afgelopen zaterdag heeft hij ook opgezet. Wat hij niet wist was dat hij zelf een onderdeel zou zijn van de festiviteiten. Om exact kwart voor vier kwam wethouder Vreugdenhil vergezeld van de kinderen van Peter en enkele zussen de sportkantine binnen lopen. Dit uiteraard allemaal met in achtneming van de coronamaatregelen. In zijn toespraak prees de wethouder namens de koning Peter voor zijn betrokkenheid bij de tafeltennisvereniging Verburch. Deze heeft hij opgezet en jarenlang geleid. Ook werd zijn betrokkenheid bij de actie Kerkenveiling van de Sint Bartholomeusparochie genoemd. Binnen het kerkelijk werk is Peter ook secretaris van Cantate Domino, een liturgisch koor dat o.a. actief is rondom Kerstmis en bij uitvaarten. Ruim 40 jaar docent in het beroepsonderwijs tekenen de sociale drijfveren van Peter van Leeuwen. Dit bij elkaar was aanleiding voor onze koning om hem te benoemen als lid van de orde van Oranje Nassau. I.v.m. de corona maatregelen werden de versierselen door Peters vrouw, Ria, opgespeld. Met trots heeft zij dat gedaan. Corona heeft zo toch ook positieve kanten.

De WOS besteedde ook aandacht aan Peter in het WOS nieuws.