Verenigd in beweging

Sportakkoord Westland ondertekend

Op zondag 27 september hebben diverse beweeg- en sportaanbieders, onderwijs, zorg- en maatschappelijke organisaties én gemeente het Lokaal Sportakkoord Westland bij Quintus in Kwintsheul ondertekend. Hoofddoel van het akkoord is door meer samenwerking van de verschillende partners nog meer mensen in Westland met plezier te laten sporten en bewegen.

Zo’n 20 vertegenwoordigers van partijen die aan het akkoord hebben meegewerkt (waaronder ook Verburch), plaatsten in aanwezigheid van sportwethouder Pieter Varekamp hun handtekening tijdens het NK Rolstoelhandbal. De afgelopen maanden gingen betrokken partijen met elkaar in gesprek om ambities en uitdagingen te formuleren en concrete actiepunten op te stellen. De komende drie jaar is er vanuit de rijksoverheid budget beschikbaar gesteld om in het kader van het sportakkoord activiteiten op te zetten. Het sportakkoord kent vier thema’s; Inclusief Sporten en Bewegen, Vitale Sportaanbieders, Positieve sportcultuur en Motorisch vaardig in bewegen. Per thema wordt besloten welke activiteiten haalbaar zijn en kunnen worden uitgevoerd binnen het sportakkoord. Vitis Welzijn speelt een belangrijke rol bij het realiseren van de ambities uit het sportakkoord. De komende jaren zijn ook nieuwe betrokkenen van harte welkom medewerking te verlenen aan het akkoord.

Sportakkoord richt zich op iedereen
Hoewel het met het beoefenen van sport en bewegen goed gaat in Nederland – en zeker in Westland – zijn er tegelijkertijd ook zorgen en wensen. Zo zijn er nog altijd grote groepen mensen die nooit sporten en is de motorische vaardigheid van kinderen afgenomen. Ook staat de klassieke sportvereniging onder druk door verdere terugloop van leden en inzet vrijwilligers. Door samenwerking van verschillende partijen op deze verschillende thema’s bestaat er goede hoop een impuls te geven aan bewegend Westland. Sportformateur Karin Pannekoek: “Het akkoord is er vooral met en voor iedereen. Dus juist ook voor degene waarbij er wellicht (te) hoge drempels zijn om in beweging te komen.”   

Navolging van nationaal akkoord
Het Sportakkoord Westland is een uitwerking van het Nationale Sportakkoord. Dit werd in de zomer van 2018 getekend door toenmalig minister Bruno Bruins (VWS), de sportbonden, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven.