Verenigd in beweging

Vrijwilliger van de maand juli: Harry van der Arend

Iedere maand zetten we een vrijwilliger van Verburch Sportcentrum in het zonnetje. We trappen af met een vrijwilliger die zijn sporen al ruimschoots heeft verdiend: Harry van der Arend.
Harry is geboren op 6 juni 1945 aan de huidige Casembrootlaan (destijds Vredebestlaan). Ofschoon alweer bijna 50 jaar woonachtig in Monster voelt hij zich nog steeds een echte Poeldijker. Dat heeft naar zijn mening alles te maken met het feit dat hij al 60 jaar voetballend lid is van Verburch en ook geruime tijd werkzaam was (tot 2007) bij van der Arend in de voormalige Fruit- en Groenteveiling.

Als lid van de voetbal was het gebruikelijk de nodige hand- en spandiensten te verrichten en zo is het vrijwilligerswerk bij Harry ontstaan.

Aanvankelijk als secretaris (vanaf 1968) en later als voorzitter (tot 1983) van de afdeling voetbal raakte Harry ook betrokken bij de plannen voor en later de realisatie van de Jan van der Valksporthal, waarvan de opening dit jaar op 22 augustus precies 40 jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Als voorzitter van de omnivereniging Verburch (van 1983 tot 1999) heeft Harry de ontwikkelingen van S.V. Verburch en de sporthal nauwgezet gevolgd.

Naast de bestuurlijke functies was er nog tijd over om op gezette tijden beheerdiensten te draaien. Met name in de beginperiode werden de zaterdagavonden door Harry ingevuld. Een schitterende periode waar Harry veel plezier had aan de tennisactiviteiten/-trainingen van de Monsterse verenigingen en de zaalvoetballers.

Later heeft Harry zich meer bezig gehouden met onderhoudswerkzaamheden en advisering, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de nieuwe kleedkamers ten behoeve van de Gym Fitness in de sporthal. Harry schuift ook nog regelmatig aan bij vergaderingen van het bestuur van de Sport Stichting Verburch die verantwoordelijk is voor het beheer van het Sportcentrum.

Hoewel nog lid van de beheercommissie beperkt hij zijn diensten nu tot invalbeurten en dan uitsluitend op de zondagmorgen.

Tot een ieder zou Harry vrijwilligerswerk in het algemeen maar voor de sporthal in het bijzonder willen aanraden: meld je aan, ga een stage doen en ervaar dat het een verrijking is doordat je als gastvrouw/-heer in contact komt met de gebruikers van het complex. Door het aanbod van sporten is het nooit eentonig!