Verenigd in beweging

Zienswijze op uitbreiding ABC Westland

De voorzitters van Sportstichting Verburch Exploitatie en Sportstichting Verburch Vastgoed hebben gezamenlijk een brief verzonden aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Westland in verband met de voorgenomen uitbreiding van ABC Westland.

Voornaamste punt van zorg is de toename van het aantal verkeersbewgingen en de daarmee gepaard gaande verkeersrisico's voor de sporters en bezoekers van Verburch Sportcentrum.

Bekijk de brief via deze link.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief stuur dan een email naar verburch@caiway.nl.